Studium przypadku metody Demand Driven

Przykłady wdrożeń DDMRP

Poniżej lista wybranych, dobrze udokumentowanych studium przypadku wdrożeń metody DDMRP w firmach produkcyjnych i handlowych. Sukces tych wdrożeń wymagał wysiłku całych organizacji, co ewidentnie jest możliwe przy właściwym przywództwie i determinacji zespołu.