Skuteczna metoda w zasięgu ręki

Dlaczego potrzebujesz metody DDMRP?
null

Fakt 1

Konwencjonalne praktyki zarządzania łańcuchem dostaw mają swoje korzenie w pierwszych prawdziwych systemach MRP, które powstały w połowie lat sześćdziesiątych zeszłego wieku.
null

Fakt 2

Dzisiejsze łańcuchy dostaw w żaden sposób nie przypominają swoich poprzedników z połowy lat sześćdziesiątych. Są dużo bardziej skomplikowane, złożone, kruche, niestabilne i nieprzewidywalne.
null

Fakt 3

Pomimo tej oczywistej różnicy w kontekście, konwencjonalne systemy MRP nadal planują dokładnie tak jak 60 lat temu! Ten fakt sam w sobie stanowi wystarczająco dobry powód do szerszej refleksji.

DDMRP - rozwiązanie na miarę potrzeb

Potrzeba zmian biznesowych Twojej firmy

Współczesne środowisko biznesowe bez wątpienia wymaga zmiany podejścia do zarządzania. Firmy muszą dostosowywać się i zmieniać lub ich istnienie będzie zagrożone. Sztywne procesy usztywniają organizacje, przez co tracą one potencjał do elastycznej odpowiedzi na zachowania rynku.

Ale co tak naprawdę należy zmienić? Jak zmienić i przyspieszyć adaptację firmy? Czy istnieje bezpieczna i skuteczna droga do przekształcenia organizacji ze sterowanej strategią z lat 1950-1965 do firmy zorientowanej na szybkość oraz zdolność do nadążenia za obecnym, hiper konkurencyjnym rynkiem?

Odpowiedzią jest nowy model operacyjny DDOM, w którego sercu bije DDMRP.

Planowanie prawdziwym popytem

DDMRP – Skąd ta nazwa?

DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning), czyli Planowanie Prawdziwym Popytem – to formalna metoda planowania i realizacji produkcji, dystrybucji i zakupów.

Celem metody jest ochrona i promowanie przepływu kluczowych informacji i materiałów poprzez utworzenie i zarządzanie strategicznie rozmieszczonymi buforami zapasów.

DDMRP łączy w sobie niektóre z wciąż zasadnych aspektów Planowania Potrzeb Materiałowych (MRP) i Dystrybucji (DRP) ze skupieniem się na metodach ssących (pull), obiektywnej wizualizacji procesów (Lean, Teoria Ograniczeń) oraz pracą nad stabilizacją procesów (Six Sigma).

Sprawdzone praktyki połączone z innowacyjnymi rozwiązaniami DDMRP tworzą bardzo skuteczną i kompleksową odpowiedź na wyzwania rynkowe – prawdziwą alternatywę dla planowania logistycznego w środowisku VUCA.

Dla kogo metoda Demand Driven MRP?

Uniwersalna metoda dla wszystkich branż
null

Branża
farmaceutyczna

null

Branża
elektroniczna

null

Obróbka
mechaniczna

null

Branża
chemiczna

null

Produkty
konsumpcyjne

null

Branża
lotnicza

null

Branża
samochodowa

null

Branża
biotechnologiczna

DDMRP TO DOPIERO POCZĄTEK

Nowy model operacyjny DDOM

DDOM (Demand Driven Operating Model) to model organizacji działów operacyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego lub handlowego (sprzedaży, planowania, produkcji, logistyki, zakupów) oparty o zasady ochrony przepływu kluczowych informacji i materiałów.

Główne elementy i założenia tego modelu to:

  • dostosowanie się do rytmu zamówień klientów
  • wykorzystanie strategicznych punktów rozdziału
  • tworzenie harmonogramów w punktach kontrolnych
  • dynamiczne buforowanie zapasem, zdolnością i czasem

Planowanie DDMRP nie wystarczy – to pierwszy, bardzo ważny krok w kierunku, którym musi podążyć cała organizacja, w tym wszystkie funkcje operacyjne wymienione powyżej.

Oprócz planowania DDMRP w modelu DDOM znajduje się również moduł szczegółowego harmonogramowania, dzięki któremu uzyskujemy realne, możliwe, potwierdzone terminy realizacji zleceń produkcyjnych. Tym, co również wyróżnia podejście Demand Driven od poprzedników, jest ścisłe wbudowanie funkcji realizacji planu w cały model operacyjny. Wykonanie planu odbywa się w ramach modułu zarządzania buforami.

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO PLANOWANIA

Z czego składa się DDMRP?

Większość operacyjnych decyzji planistycznych dotyczy 3 podstawowych pytań:

  • CO jest przedmiotem planowania (SKU, produkt, komponent)
  • ILE jest potrzebnych jednostek do zaspokojenia popytu
  • KIEDY należy je dostarczyć do najbliższego klienta

W metodzie planowania DDMRP początkiem jest zadanie właściwego, najważniejszego pytania, które dotyczy strategii, a przez to oznacza poważne konsekwencje dla całego przedsiębiorstwa.

Tym pytaniem jest: GDZIE należy ulokować zapasy po to, aby firma miała z nich maksymalne korzyści. Ten krok to strategiczne pozycjonowanie zapasów (1).

Dopiero w kolejnych etapach metody DDMRP ustala się buforowanie operacji obiektywnie obliczonymi wielkościami zapasów (2), przygotowuje się scenariusze na dynamiczne dostosowanie tych buforów do zmieniającej się sytuacji (3), ustala się reguły tworzenia zamówień i zleceń z wykorzystaniem buforów (4) oraz wspólnie realizuje się plany z jednoznacznymi priorytetami dla wszystkich uczestników procesów (5). Pięć kroków DDMRP to konkretna sekwencja obejmująca cały proces planistyczny – od strategii, przez taktykę, aż po perfekcyjną realizację planów w działaniach operacyjnych.

METODA W DZIAŁANIU

Jak działa DDMRP?

DDMRP wykorzystuje strategiczne punkty rozdziału, w których umieszczone są strategiczne bufory zapasów.

To dzięki tym buforom tworzone są zamówienia i zlecenie uzupełnienie zapasów, które po uwolnieniu są nadzorowane z poziomu buforów.

DDMRP ma na celu zmniejszenie efektu byczego bicza, który skutkuje nadwyżkami i niedoborami zapasów.

Redukcja zmienności i niestabilności, połączona ze skróceniem czasów realizacji, pozwalają na zapewnienie dostępności wszystkich krytycznych materiałów do produkcji i produktów do sprzedaży.

Cechy metody

Czym się wyróżnia DDMRP

DDMRP korzysta ze sprawdzonych rozwiązań tradycyjnego MRP, metod szczupłych Lean Manufacturing, pracy na wąskich gardłach Teorii Ograniczeń, skupienia się na analityce Six Sigmy. W niektórych aspektach przypomina inne metody sterowania zapasami – zarówno te formalne, jak i najbardziej powszechne narzędzie do planowania, czyli arkusz kalkulacyjny. Metoda posiada jednak wiele cech indywidualnych, dzięki którym oferuje unikalne rozwiązania i dodatkową wartość dla działów odpowiedzialnych za planowanie w firmie.

Przesuń w bok

Porównanie DDMRP z innymi metodami planowania materiałowegoMRPKANBANEXCELDDMRP
Bufory 5-strefowe z określonymi funkcjami i zadaniami stref
Dynamiczne dostosowania wielkości buforów i poszczególnych stref
Planowanie prawdziwymi zamówieniami klientów – tworzenie zamówień i zleceń
Wykorzystanie względnych priorytetów bufora do obiektywnego ustalania priorytetu
Segmentowanie buforów na podstawie profilowania dla łatwiejszego zarządzania
Rozdzielone rozwinięcie struktury produktowej i ograniczenie szumu informacyjnego
Kompresja i redukcja czasu realizacji poprzez buforowania w punktach rozdziału
Kwalifikowanie pewnych zamówień klientów jako dodatkowych źródeł reagowania
System alarmów braku synchronizacji materiałowej lub niedostępności zapasów
Prewencyjne kontrolowanie realizacji zamówień dla części z długim czasem realizacji
Macierzowe struktury produktowe dla efektu dźwigni w pozycjonowaniu zapasów
Prostota obsługi, poznanie prawdziwego priorytetu oraz oszczędność czasu planisty

Metoda ddmrp działa

Liczby mówią same za siebie

Metoda DDMRP nigdy nie miała być rozwiązaniem teoretycznym i przedmiotem dyskusji akademickich. Od początku tworzona przez praktyków i od początku wdrażana w firmach różnych branż w formie projektów. Poniżej rzeczywiste wyniki osiągane przez firmy na całym świecie, mierzone trzema głównymi wskaźnikami logistycznymi, w rozbiciu na specyficzne branże.

Więcej szczegółów na https://www.demanddriveninstitute.com

Poziom
obsługi

Wynik najlepszy (+54%)
Wynik popularny (+13%)

Wzrost poziomu obsługi klienta (OTIF)

Czas
realizacji

Wynik najlepszy (-85%)
Wynik popularny (-22%)

Redukcja czasu realizacji (Leadtime)

Wartość
zapasu

Wynik najlepszy (-60%)
Wynik popularny (-31%)

Redukcja wartościowa zapasu (Inventory)

Poziom
obsługi

Wynik najlepszy (+54%)
Wynik popularny (+15%)

Wzrost poziomu obsługi klienta (OTIF)

Czas
realizacji

Wynik najlepszy (-65%)
Wynik popularny (-25%)

Redukcja czasu realizacji (Leadtime)

Wartość
zapasu

Wynik najlepszy (-70%)
Wynik popularny (-49%)

Redukcja wartościowa zapasu (Inventory)

Poziom
obsługi

Wynik najlepszy (+25%)
Wynik popularny (+4%)

Wzrost poziomu obsługi klienta (OTIF)

Czas
realizacji

Wynik najlepszy (-40%)
Wynik popularny (-12%)

Redukcja czasu realizacji (Leadtime)

Wartość
zapasu

Wynik najlepszy (-52%)
Wynik popularny (-32%)

Redukcja wartościowa zapasu (Inventory)

Poziom
obsługi

Wynik najlepszy (+38%)
Wynik popularny (+2%)

Wzrost poziomu obsługi klienta (OTIF)

Czas
realizacji

Wynik najlepszy (-85%)
Wynik popularny (-7%)

Redukcja czasu realizacji (Leadtime)

Wartość
zapasu

Wynik najlepszy (-60%)
Wynik popularny (-36%)

Redukcja wartościowa zapasu (Inventory)

Poziom
obsługi

Wynik najlepszy (+45%)
Wynik popularny (+17%)

Wzrost poziomu obsługi klienta (OTIF)

Czas
realizacji

Wynik najlepszy (-85%)
Wynik popularny (-60%)

Redukcja czasu realizacji (Leadtime)

Wartość
zapasu

Wynik najlepszy (-54%)
Wynik popularny (-26%)

Redukcja wartościowa zapasu (Inventory)